You are here
Home > About us

Bevrijd je van de ketens

Free yourself from the chains
NL: Ook in verkiezingstijd staan de lokale Utrechtse ondernemers centraal bij U ARE HERE magazine en kiezen wij voor nieuwe manieren om hen te promoten. In onze filosofie gaat het zijn van een Utrecht City Guide verder dan verslag leggen over hotspots en events. Met dank aan meer dan 50 lokale ondernemers maakten wij verkiezingsposters die door heel de stad verspreid werden. Zowel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen als de verkiezingen voor het Europees Parlement werd Utrecht overspoelt door de posters met de leus “Bevrijd je van de ketens!” een oproep aan bezoekers en bewoners om de voorkeur te geven aan de kleine ondernemers uit de stad en de grote (inter)nationale winkelketens links te laten liggen. De posters waren vrij verkrijgbaar bij ondernemers, verschenen op winkelruiten en op verkiezingsborden.
ENG: Also during the elections we keep focus on local Utrecht businesses and choose alternative ways to promote them. Our philosophy of being Utrecht City Guide goes well beyond just reporting about hotspots and events. Thanks to more than 50 businesses we produced campaign posters that were spread around the city. Both during municipal elections and elections for the European Parliament the posters with the slogan “Free yourself from the chains!” called on vistors and inhabitants of the city to choose local businesses over (inter)national commercial chains. The posters were available for free at numerous shops.
Free yourself campaign posters

Free yourself pre campaign day

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top