You are here
Home >

MADE IN UTRECHT

NL: Welke producten dragen het stempel MADE IN UTRECHT? Hier vind je een constant uitbreidende selectie van lokale producten die je in de stad kunt vinden. Van bekende merken tot de meest obscure producten. Utrecht bied je bijvoorbeeld kleding om je liefde voor de stad te laten zien en een heleboel lekkere lokale biertje bijvoorbeeld.

ENG: What products are MADE IN UTRECHT? This section shows you an ever expanding selection of local products U can find around town. From well known brands to new niche products. Utrecht offers apparel to show your love for the city and a lot of great local craft beers for example.

Made in Utrecht - Mini Local Goods Market at CZ
Mini local goods market during CZ on Tour by U ARE HERE magazine

Check out these great local products:
Apparel/ Kleding
Food/ Eten
Local craft beers/ Lokaal bier
Personal Care/ Persoonlijke verzorging
Skateboarding

More information about the benefits of shopping locally, check out this article/ research by American Independent Business Alliance.

Since we represent Utrecht, we buy what’s MADE IN UTRECHT.

3 thoughts on “Made in Utrecht

  1. Bedankt voor de mooie kerstkaart, die ik helaas pas een paar dagen terug in mijn achterstallige administratie vond… ajaa… de BESTE WENSEN VOOR U ARE HERE! x HOOI

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top